Eсенен математически семинар 1 - 4 ноември 2018 г.

СПА хотел "Езерец"  Благоевград

За ученици 4  -  8 клас с изявен интерес към математика.  

Отпътуването за Благоевград се осъществява след приключването на 

Двадесет и седмия есенен математически турнир

"Черноризец Храбър"

Учебните занятия ще се водят от екип с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов.

Заявка за участие, получаване на декларация, програма и информация

на Е-mail: info@mallorca-kn.com

За допълнителна информация и въпроси винаги можете да ни потърсите:
Тел. (02) 931 62 32; GSM: 0886 331616