ЕСЕНЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР В ГЪРЦИЯ

от  5 до 9 септември 2020 г. (5 дни – 4 нощувки)

ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕН ИНТЕРЕС КЪМ МАТЕМАТИКАТА  ОТ 4 до 8 КЛАС

Паралия Катерини, Гърция, Hotel Kochili

Ще се проведе  Математически семинар с научен ръководител доц. Ивайло Кортезов

при записани над 30 участника.

За записване и информация:

Тел.: (02) 931 62 32,

GSM: 0886 331616

E-mail: info@mallorca-kn.com