АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК „ТОПОЛНИЦА“

Еднодневна екскурзия София - с. Чавдар - София

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАРК „ТОПОЛНИЦА“ и СПОРТНО- ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „СВ. ПЕТКА“

Археологическият парк "Тополница" е открит официално на 27.10.2012 г. В него могат да бъдат видяни жилищни сгради, които са изградени по план и реконструкция на намерените останки от раннонеолитно селище, датирано от преди 7000 години. Там е намерена една от най-старите култури в Югоизточна Европа. В парка са включени работилници за каменни оръдия, керамични съдове, обработване на кожи. В парка се помещава просторна експозиционна зала, в която се разказва историята на намерените седем културни пласта в селищната могила. Посещение на СПОРТНО - ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „СВ. ПЕТКА“ и  параклис „СВ. ПЕТКА“