ЕКСКУРЗИЯ ДО ДРАГОМАНСКОТО БЛАТО

В царството на тръстиките и водните лилии

Отпътуване в 8,30 от училището за Драгоман и Центъра за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”. Прожекция на филм „Живото блато”, мултимедийна презентация и беседа с учениците. Извършване наблюдения с бинокъл и зрителна тръба от специално построена за целта кула, запознаване с едни от най-удивителни растения от българската флора. Ще видим белоопашат мишелов, пъстър скален дрозд, различни видове овесарки, а при повече късмет и скални орли. От растенията най-силно впечатление прави урумовото лале, което през май месец е истинско украшение за бялата снага  на Чепън. Алдомировско блато - защитена местност с цел „опазване на естествените местообитания на защитени и редки видове водолюбиви птици и растителните асоциации на 40 вида висши растения.“