Копривщица

Град Копривщица се намира на 110 км. от София. Това е един от малкото български градове, който е запазил атмосферата на българското Възраждане. Единственият град - музей, в който повече от 280 къщи са обявени за паметници на културата. Сред специалистите, всяка къща в Копривщица се явява произведение на изкуството.

Туристически обекти и забележителности, които могат да бъдат посетени:

Ослекова къща – музей Димчо Дебелянов – църква “Успение Богородично” – къща-музей Тодор Каблешков – улица на занаятите – Първата пушка – битов музей Лютова къща – Старо училище – къща-музей Георги Бенковски – църква “Св. Николай” – къща-музей Любен Каравелов – къщата на Найден Геров – Хаджи Вълковата къща – Догановите къщи – Пейовска чешма – къщата на Рашко Стойчев – къщата на Генчо Стайков – Кантарджиева къща – Чалъков мост – Чалъкова къща – Павликянска къща – Млъчкова къща – Мирчова чешма – къщата на Танчо Шабанов – мостовете по Косьов дол - Гъркова къща – Бъзева къща – Керекова чешма – Хаджи Нейковия мост – Хаджи Иванова къща.

Заявка за резервация