ЛЕТЕН МАТЕМАТИЧЕСКИ СЕМИНАР

ЗА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕН ИНТЕРЕС КЪМ МАТЕМАТИКА ОТ 4 - 8 КЛАС

В ПОЧИВНАТА БАЗА НА МС „СЛЪНЧЕВ БРЯГ”

 http://www.travel.government.bg/view_resort.php?id=53

 от 5 до 10 юли 2020 г.

Почивната база се намира в началото на к.к. "Слънчев бряг" посока от Несебър. Комплексът се състои от 2 корпуса (Дом 1 и Дом 2) и предлага отлични възможности за обучение, отдих, спортни занимания, забавления и летни емоции. Обектът е с ограничен режим на достъп за външни лица.

Математически занимания и забавни математически игри се водят от екип с научен ръководител доц.  Ивайло Кортезов от ИМИ-БАН.

Специално внимание е обърнато и на ежедневната спортна и плажна дейност на децата.

За информация и записване: info@mallorca-kn.com

Заявка за резервация